TollNet a.s. je mladá, dynamická společnost sídlící v České republice s pracovišti v Praze a Benešově. Naším zaměřením jsou návrh, vývoj a dodávky produktů a řešení pro společnosti, které se zabývají zpoplatňováním uživatelů pozemních komunikací a dodávkami veřejných služeb (energetika, plynárenství).

Naší vlajkovou lodí je produkt Billien. Billien je informační systém pro podporu obchodních a provozních činnosti našich zákazníků. V současnosti Billien nabízí dvě produktové větve – Billien release 5 pro společnosti, které se zabývají zpoplatňováním uživatelů pozemních komunikací, a Billien release 7 pro společnosti v oblasti dodávek veřejných služeb.

Billien release 5 pokrývá ohodnocování mýtných transakcí (rating), fakturaci a příjem plateb (billing), péči o zákazníky (customer care), logistiku, podporu vynucování mýtných pravidel a obsluhu široké palety vnějších rozhraní, jako například rozhraní k systémům sběru informací o užívání pozemních komunikací, platební kanály nebo rozhraní k vydavatelům palivových nebo flotilových karet.
S využitím produktu Billien release 5, našich dalších produktů a produktů našich technologických partnerů jsme schopni navrhnout a dodat komplexní řešení pokrývající všechny oblasti činností zákazníků, kteří se zabývají zpoplatňováním uživatelů pozemních komunikací.

Billien release 7 je v současnosti zaměřen na distributory komodit (provozovatele distribučních sítí) a operátory komoditního trhu; v blízké budoucnosti bude záběr produktu rozšířen i na dodavatele komodit.

Náš tým vynikajících specialistů na informační systémy je zárukou rychlého nasazení, úspěšné migrace a dlouhodobé profesionální technické podpory jak našich produktů, tak i řešení používajících i produkty našich technologických partnerů.

Naše společnost úspěšně zavedla a rozvíjí systém managementu kvality podle ISO 9001:2009 a dosáhla jeho certifikace renomovanou certifikační společností TÜV SÜD.

ISO 9001